märts
30

Coaching tänapäeva ärimaalimas Eudaimon

Miks tänapäeval on coachi kasutamine arenenud riikides tavapärane praktika?

Coaching tänapäeva ärimaailmas

Tänapäeva ärimaailmas on coaching mõnikümmend aastat vana tegevus, jõudes siia tennisespordist. 1970. aastate alguses avastas Harvardi tennisemeeskonna kapten Tim Gallwey, et tema juhendatavad saavutavad suuremat edu, kui neil aidati mõista, kuidas nad saavad ise paremini õppida. See osutus tõhusamaks kui löökide või uute tehnikate harjutamine. Gallwey mõte, et kaalukaim vastane sportlastel on tema peas, mitte teisel pool võrku, sai aluseks raamatule „The Inner Game of Tennis“. Teosest sai bestseller, sest avastati, et see, mis töötab spordiväljakul ja sportlastega, töötab hästi ka teistes valdkondades, sealhulgas äris. Tänapäeval on coachi kasutamine arenenud riikides tavapärane praktika.

2011 mais Euroopa ühe tuntuima juhtimise- ja arendusteemadega tegeleva Institute of Leadership and Management uuringus osales juhte ja otsustajaid enam kui 250 -st organisatsioonist. Neist ettevõtetest 80% oli kasutanud või kasutas küsitluse hetkel coachingut. Ülejäänutest plaanis 9% coachingut kasutama hakata. Sama uuringu tulemusena jõuti järeldusele, et mida suurem on ettevõte, seda enam ta coachingut kasutab. 85% küsitletutest kasutab maja sees koolitatud coache ja 65% organisatsioonidest on teenuse sisse ostnud. Tihti osteti teenust sisse eesmärgiga koolitada majasiseseid coache ja neid nende arengus toetada. 95% vastanutest leidis, et coaching on kasulik organisatsioonile ja 96%, et coaching on kasulik inimesele. Kasuna toodi välja töötajate kasvanud eneseteadlikkus, suurenenud enesekindlus ja paremad oskused tööd teha. Coachingut kasutatasid küsitletud ettevõtted üle pooltel juhtudest töötaja personaalse arengu toetamiseks, seejärel konkreetse valdkonna tulemuslikkuse tõstmise eesmärgil ning osana juhtimisega seotud arenguprogrammist.

Coachingu tasuvus ehk ROI (return on investment) on Manchester Consulting Group 2002, 2006 korduvate uuringute põhjal 5-6 kordne. Üle poole coachingut kasutanud juhtidest ütles, et kasvas organisatsiooni tootlikkus ja ligi kaks kolmandikku juhtidest kinnitasid paranenud töösuhteid, tulemuslikumat meeskonnatööd ning kõrgemat töötajate rahulolu.  PriceWaterhouseCoopers ja Association Resource keskuse poolt (2011 Forbes) läbi viidud coachingu uuringu põhjal on keskmine coachingu tasuvus ligi 7 kordne. Coaching keskendub eelkõige kõrge potsentsiaaliga liidrite arendamisele.

Tuntuim personaalse coachi teenuse kasutaja on Ameerika president Barack Obama.

Eestis on coaching kiirel kasvuteel, ent coachi tööd tegijate arv on täna ajaloolistel põhjustel veel piiratud. Eudaimon Cosulting püüab seda tühimikku täita ja on pühendunud coachingu edendamisele eesti juhtimiskultuuris. Ettevõtte tegevjuht ja coach Kristi Lapa on Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige, mis on alates 2003. aastast Euroopa Rahvuslike Supervisiooni Organisatsioonide Assosatsiooni (Association for National Supervision Organisations in Europe (ANSE)) liige. 

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: