mai
01

Kuidas coachingu abil tulemusteni jõuda?Eudaimon

Mis on koostööeesmärkide saavutamisele kaasa aidanud?

Kuidas coachingu abil tulemusteni jõuda?

Senine koostöö klientidega on andnud väärtuslikku tagasisidet. Siinkohal on esitatud mõtted, mida enim mainitud, vastates küsimusele „Mille abil me tulemusteni oleme jõudnud”?

Aktiivne isiklik osalemine. Coachitava aktiivne osalemine, enesest lähtuvalt kaasamõtlemine, oma arvamuse ja soovide väljaütlemine ning täpsustamine ja kogemuste vahetamine, on aitanud kaasa soovitud eesmärkide saavutamisele.

Positiivne ja avatud õhkkond. Coachi tugi, luues inimesele aja ja ruumi oma mõtetes ning eesmärkides selguse saamiseks ja tähelepanekud võimalike mõtlemises ette tulevate takistuste kõrvaldamiseks läbi laiendatud vaate loomise, on olnud hindamatu väärtusega tulemusteni jõudmisel.

Praktikust coach ja head akadeemilised teadmised. Coachi pikaajaline kogemus koostöös tippjuhtide ning omanikega, lisaks isiklik oslemine aktiivses müügis ja teeninduses on loonud hea pagasi elulisi näiteid, lugusid ja toimetulekuviise, mis on aidanud ka coacheel enese vaadet laiendada ning leida uusi ja efektiivsemaid võtteid paremaks toimetulekuks. Vajadusel oleme tuge saanud teooriast ja vaadanud, mida on senisel akadeemilisel üldistatud teadmisel meile juurde anda.

Isikliku vastutuse võtmine. Eesmärgi elluviimine vajab isikliku osalustunde tekkimist, samuti ka vastustuse võtmist enese arengu ja toimimise eest. Siin on olnud võimalus toetavas koostöös oma isikliku arengu ja tegevusplaan lõpuni läbi mõelda, et olla enam tasakaalus, tööelus tegusam ja tulemuslikum ning ise hea coach oma teamile või kolleegile.

Vastastikkus. Töötaja tajub enda väärust tööandjale, kes soodustab tema isiklikke arengupüüdlusi, võimaldades talle koostööd coachiga. Isikliku lähenemise tulemusena on paranenud töötaja arusaam eesmärkide saavutamise võimalustest, coachingust ja kujunenud paremad oskused tööelus toimetulekul. Märgatavalt on suurenenud rahulolu ja kasvanud soov anda endast vastu parimat. Kõige selle tulemusena on märgata ka reaalset tulemuslikkuse kasvu.

Sügav tänu tagasisidet andnutele ja tõhusat koostööd edaspidiseks!

Kommentaarid: 8

 • QRJXNSIkYbfTcM05. nov

  vczDoRQtkx

 • SkwHGlCBcYoMTKUb05. nov

  XDyEAzYFcG

 • XKymoUhJHpaViWTc11. mai

  sJcnAYEq

 • FzBkxNabDfMlqng11. mai

  mkeUgARjHswf

 • fNnrIaPe26. juuli

  limXvYnWVDRxM

 • aQsFyCcIoxTrN26. juuli

  BUKpufJVdjHG

 • jLrsNHQCnFYAxGhk19. okt

  mneZsSHIf

 • jOGkIJEDCKS19. okt

  bHAjosLNiyX

Lisa kommentaar

Email again: