Usaldusväärne, avatud, hooliv, sihipärane

Väärtused

Ettevõtte väärtused on

  • usaldusväärsus  -  kindlustunne kliendile tema eesmärkide saavutamisel
  • avatus  -  vastastikune ausus ja usaldus suhtlemisel
  • hoolivus - lähtumine kliendist, tehes parima tema toetamiseks
  • sihipärasus - süsteemse lähenemisega saavutatakse koostööeesmärgid