Arvestatav partner omanikele ja juhtidele

Visioon

Missioon

Ettevõtte visiooniks on tõsta eesti ettevõtjate ja  juhtide eneseefektiivsust ning toetada seeläbi ettevõtluskeskkonna arengut Eestis.
Ettevõtte missiooniks on toetada töötajate enesearengut, aidatates kaasa elu- ja tööalase rahulolu taseme tõstmisele, viies edule isiklikus elus ja ametialaste eesmärkide saavutamisele.

Eesmärgid

Ettevõtte eesmärgiks on kasvada arvestatavaks partneriks omanikele ja juhtidele
  • nende isiklike eesmärkide teadvustamisel ja saavutamisel
  • nende ametialaste eesmärkide määratlemisel ja saavutamisel
  • ettevõtete äri- ja juhtimiskultuuri edendamisel
Ettevõttele on oluline luua usalduslik, tark, pikaajaline ning vastastikku kasumlik koostöösuhte, mis võimaldab laiendada coachingu lähenemist juhtimisele ja koolitada selle meetodi järgijaid oma ettevõtetes.