Coachingu ehk arendava juhtimise koolitus

Coachingukoolitus

Kui ettevõtjana soovid, et töötajad püstitavad endale väljakutsuvad eesmärgid ja leiavad võimalused, kuidas need ise ellu viia, siis sobib teie juhtidele Coachingu ehk arendava juhtimise koolitus.

Coachingukoolituse tulemusena oskab osaleja

  • kasutada coachingut oma töötajate juhendamisel
  • püstitada ja saavutada suuremaid eesmärke
  • suurendada initsiatiivi, vastutustunnet ja lahendustele orienteeritust oma meeskonnas
  • kaasata töötajaid tulemuste planeerimisse ja elluviimisesse
  • suunata efektiivselt meeskonnatööd
  • lahendada konstruktiivselt probleeme
Koolituste täpne ajakava ja teemade asetus koostatakse teie ettevõttega koostöös teie vajadusi ja seniseid kogemusi aluseks võttes. Paindlikkus ja personaalne lähenemine on oluline, et parimat teieni tuua. Huvi korral võtke palun ühendust.

Loe lisaks:
Individuaalne coachingGrupicoachingGrow mudel
Kontaktid