Kuidas coachingu protsess toimub?

Coachingu protsess

Coaching on dialoog coachi ja kliendi vahel, mis põhineb usaldusel ning koostööl. Coachingu keskmes on vestlus. Küsimuste abil leiab aset vestluse juhtimine selliselt, et teine pool teadvustab ja püstitab endale väljakutsuvad eesmärgid ning leiab võimalused, kuidas need ellu viia. Coach aitab võtta vastutust ja tegutseda nii, et nõustatav võtab enese potentsiaali maksimaalselt kasutusele.

Coachingu protsessis järgime peamiselt GROW mudelit. See on kergesti arusaadav, lihtsalt rakendatav ja põhjalik. Olles mõistnud, kuidas see töötab, on seda lihtne kohandada erinevatele olukordadele.

GROW mudel

GROW mudel koosneb järgmistest etappidest

Goals  - eesmärgid - nii vestluse lühi- kui ka pikaajaliste eesmärkide seadmine
Reality  - reaalsus - reaalse olukorra kaardistamine
Options - võimalused - millised võimalused on eesmärgini jõuda?
Will - tahe - kes, mida, millal teeb ja kuidas takistusi ületada?

Coachingu protsess keskendub mitte niivõrd raskuste või probleemide põhjuste analüüsimisele, vaid visiooni leidmisele ning tegevuse planeerimisele paremaks toimetulekuks. Coaching on suunatud inimestele, kes tulevad oma eluga hästi toime ja soovivad  rakendada neis leiduvaid resursse täiel määral.

Teenused:
Individuaalne coaching
Grupicoaching
Coachingukoolitus
Kontaktid